روز جهانی میراث: هند متعهد شد که عظمت سایت های میراث جهانی راه آهن هند را جشن بگیرد | اخبار

19 آوریل 2023، 01:10 صبح ISTمنبع: ANI

با گرامیداشت روز میراث جهانی، راه آهن هند متعهد می شود که عظمت چهار سایت راه آهن هند در فهرست میراث جهانی یونسکو را جشن گرفته و حفظ کند، که از گذشته باشکوه و میراث فرهنگی غنی ملت ما حمایت می کند.