روز جهانی مردان: 5 برابر فوق العاده پلیس هند در سال 2020 زندگی را نجات داد | اخبار

19 نوامبر سال 2020 ، 08:00 صبح ISTمنبع: TOI.in

در این روز جهانی مردان بیایید 5 بار نگاه کنیم که پرسنل پلیس ما در نجات جان مردم کمک کردند. از پلیس که دو کیلومتر می دوند تا جای خود را برای آمبولانس گرفتار بگذارند ، RPF می تواند مردم را از مرگ حتمی پس از گیر افتادن بین سکو و انتقال قطارها به تیم های پلیس نجات کودکان ربوده شده در طی 20 ساعت پس از دریافت شکایت نجات دهد. پلیس ها در سراسر هند کارهای نمونه ای در زمینه های خود نشان داده اند. در اینجا مجموعه ای است که به افتخار ادامه کار آنها احترام می گذارد.