روز جهانی دیابت: کلینیک نیروهای مسلح رالی چرخه برگزار می کند | اخبار

14 نوامبر 2020 ، 04:00 بعد از ظهر ISTمنبع: ANI

در روز جهانی دیابت ، کلینیک نیروهای مسلح ارتش هند در 14 نوامبر یک گردهمایی دوچرخه را به یادبود جنگ ملی در مجتمع دروازه هند ترتیب داد. افسران ارشد از جمله ژنرال ستوان سرتیپ آرویند دوتا در این راهپیمایی برای پخش پیام “چرخه جلوگیری از دیابت” شرکت کردند. “