روز تشکیل تلانگانا: وزیر اتحادیه جی کیشان ردی پرچم را در قلعه گلکوندا باز کرد | اخبار

02 ژوئن 2023، ساعت 04:23 عصر ISTمنبع: ANI

وزیر فرهنگ اتحادیه، جی کیشان ردی، در رویدادی که توسط وزارت امور فرهنگی به مناسبت روز تشکیل ایالت تلانگانا که هر سال در 2 ژوئن جشن گرفته می‌شود، شرکت کرد. ابتکار بهارات