روحانیون مسلمان برای زیارت حج معافیت مالیاتی می خواهند | اخبار

نوامبر 09 ، 2020 ، 10:08 AM ISTمنبع: Times Now

برخی از روحانیون مسلمان خواستار معافیت حج و همچنین زیارت سایر ادیان از کلیه مالیات ها از جمله GST شدند. آنها همچنین خواستار حذف شرط تنظیم اظهارنامه مالیات بر درآمد حجاج حج شدند. 5٪ GST از سفرهای حج تمتع دریافت می شود. این مطالبات در جلسه اداره حج مرکز اسلامی هند مطرح شد.