رهبری شراد پاور برای اتحاد مخالفان ضروری است: سانجی راوت | اخبار

06 مه 2023، ساعت 12:10 صبح ISTمنبع: ANI

ساعاتی پس از اینکه کمیته اصلی NCP به اتفاق آرا پیشنهادی را در 5 مه تصویب کرد که در آن استعفای شراد پاوار را رد کرد و از او خواست تا به عنوان رئیس NCP ادامه دهد، سانجی راوت رهبر فراکسیون Uddhav Thackeray اطلاع داد که Uddhav Thackeray و سایر احزاب مخالف به Sharad Pawar اطلاع دادند که رهبری او برای مخالفان ضروری است. اتحاد و کشور. سانجی راوت گفت: «اوداو تاکرای و سایر احزاب مخالف احساسات خود را به شراد پاوار منتقل کردند که رهبری او برای اتحاد مخالفان و کشور با توجه به فضای سیاسی فعلی در کشور ضروری است.