رشد تولید ناخالص داخلی هند برای سال مالی 2022-23 به 7.2 درصد، رشد سه ماهه چهارم به 6.1 درصد می رسد | اخبار

31 مه 2023، 06:16 عصر ISTمنبع: بار در حال حاضر

رشد تولید ناخالص داخلی هند برای سه ماهه چهارم سال مالی 2022-2023 به 6.1 درصد تخمین زده شده است و رشد کلی برای سال مالی 23 اکنون 7.2 درصد تخمین زده شده است، بسیار بیشتر از حد انتظار. RBI انتظار داشت رشد تولید ناخالص داخلی سه ماهه چهارم 5.1٪ باشد در حالی که SBI انتظار داشت رشد آن 5.5٪ باشد. اقتصاد هند در سال مالی 2021-2022 به 9.1 درصد رشد کرد.