رزمایش 2 روزه امنیت ساحلی ‘Sagar Kavach’ در ساحل پارادیپ آغاز می شود | اخبار

نوامبر 06 ، 2020 ، 02:59 PM ISTمنبع: ANI

یک تمرین مشترک امنیت ساحلی دو روزه “ساگر کاواچ” در ساحل پارادیپ آغاز شد. این یک تلاش مشترک توسط دولتهای ادیشا و بنگال غربی بود. نیروی دریایی هند ، گارد ساحلی هند ، بخش دریایی بندر ، ماهیگیران محلی وزارت جنگل و پلیس ادیشا بخشی از این تمرین هستند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>