رزمایش 2 روزه امنیت ساحلی ‘Sagar Kavach’ در ساحل پارادیپ آغاز می شود | اخبار

نوامبر 06 ، 2020 ، 02:59 PM ISTمنبع: ANI

یک تمرین مشترک امنیت ساحلی دو روزه “ساگر کاواچ” در ساحل پارادیپ آغاز شد. این یک تلاش مشترک توسط دولتهای ادیشا و بنگال غربی بود. نیروی دریایی هند ، گارد ساحلی هند ، بخش دریایی بندر ، ماهیگیران محلی وزارت جنگل و پلیس ادیشا بخشی از این تمرین هستند.