ردیف LAC: ارتش تاسیسات زیستگاه زمستانی را برای نیروها در شرق لاداخ ایجاد کرد | اخبار

18 نوامبر سال 2020 ، 10:16 بعد از ظهر ISTمنبع: TOI.in

ارتش ایجاد امکانات گسترده زیستگاه زمستانی را برای تمام نیروهای خود که در شرق لاداخ مستقر شده اند ، به پایان رسانده است ، هند و چین هنوز نتوانسته اند روش های پیشنهادی برای جدا شدن نیروهای نظامی در منطقه با ارتفاع زیاد را نهایی کنند. ارتش برای ایجاد پناهگاه های گرم شده ، پناهگاه ها و چادرهای قطب شمال و همچنین تهیه لباس های ویژه زمستانی ، تجهیزات و سایر وسایل ضروری برای بیش از 50،000 سرباز خود که در “نقاط اصطکاک” با چین در شرق لاداخ مستقر شده اند ، در یک کار جنگی کار کرده است. به عنوان خط کنترل واقعی (LAC) ، جایی که درجه حرارت قبلاً به منفی 20 درجه سانتیگراد رسیده است.