ردیف مقررات دولت دهلی علیه مرکز: کجریوال با Telangana CM KCR در حیدرآباد ملاقات کرد | اخبار

28 مه 2023، ساعت 12:52 صبح ISTمنبع: ANI

در میان کشمکش بر سر فرمان مرکز در مورد کنترل خدمات اداری در پایتخت ملی، آرویند کجریوال، وزیر ارشد دهلی در 27 مه با همتای خود در تلانگانا، کی چاندراسخار رائو در حیدرآباد ملاقات کرد. کنگره ملی حزب Aam Aadmi (AAP) به دنبال حمایت بهارات راشترا سامیتی (BRS) در برابر فرمان مرکز است که این حزب ادعا می کند حکم دادگاه عالی را دور می زند. سی ام کجریوال توسط همتای پنجاب خود باگوانت مان و نمایندگان AAP، سانجی سینگ و راگاو همراهی شد. چادا. وزیر ارشد دهلی در 23 می سفری سراسری را آغاز کرد تا از احزاب مخالف علیه این فرمان حمایت کند.