راکش تیکایت: نمایندگان خپ با رئیس جمهور دروپادی مورمو به دلیل اعتراض کشتی گیران دیدار می کنند | اخبار

02 ژوئن 2023، 12:13 صبح ISTمنبع: ANI

راکش تیکایت، سخنگوی ملی اتحادیه بهارتیا کیسان (BKU) در 1 ژوئن گفت که نماینده خاپ با رئیس جمهور دروپادی مورمو و دولت مرکزی در رابطه با اقدام در مورد کشتی گیران معترض دیدار خواهد کرد. راکش تیکایت گفت: «کمیته خیل و خپ پنچایات به اینجا آمده اند. ما در اینجا با رئیس جمهور (Droupadi Murmu) و دولت مرکزی ملاقات خواهیم کرد. اگر آنها تصمیمی نگیرند ما قدم بعدی را برمی داریم. تصمیم نهایی پس از 5 روز پس از بحث و گفتگو اعلام خواهد شد. یک نماینده خپ با رئیس جمهور و دولت دیدار خواهد کرد. خپ و این زنان (کشتی گیران معترض) شکست نخواهند خورد. راکش تیکایت افزود: تصمیمات بیشتری در کوروکشترا فردا اتخاذ خواهد شد.