راویندرا پال سینگ از اودایپور با اهدای خون رکورد زد، ۱۰۰ بار خون اهدا کرد | اخبار

27 آوریل 2023، 11:15 عصر ISTمنبع: ANI

وقتی صحبت از خون دادن به کسی می شود، همه مردد می شوند. اما با او آشنا شوید، این راویندرا پال سینگ است که با اهدای خون نه یک، نه دو، بلکه 100 بار رکورد زده است. بله، ما و شما که قبل از اهدای خون تردید داریم. در عین حال یک نفر هم هست که با خوشحالی 100 بار خون اهدا کرده است. نه تنها این، او همچنین الهام بخش بسیاری از مردم برای اهدای خون شد