راهپیمایی کشاورزان “دهلی-چالو”: دولت هاریانا مرزهای پنجاب را مهر و موم می کند | اخبار

26 نوامبر سال 2020 ، ساعت 11:54 صبح ISTمنبع: بار اکنون

در پی راهپیمایی معترضان دهلی چالو در روز پنجشنبه ، امنیت در مرز دهلی – فریدآباد افزایش یافت. دولت هاریانا مرزهای پنجاب را مهر و موم کرد. پلیس فریدآباد گفت ، “ما دستورالعمل های روشنی داریم که اجازه ندهیم امروز و فردا به هیچ یک از اعضای اتحادیه بهاراتیا کیسان وارد دهلی شود. تیم های پلیس در همه نقاط مهم ورود مستقر شده اند.”