راهپیمایی اعتراض دهلی چالو: وزیر کشاورزی اتحادیه از کشاورزان درخواست می کند که به اعتراض پایان دهند | اخبار

28 نوامبر سال 2020 ، ساعت 11:34 صبح ISTمنبع: بار اکنون

وزیر کشاورزی اتحادیه نارندرا سینگ تومار از کشاورزان خواست تا به اعتراض خود در مورد قوانین مربوط به مزرعه که توسط مرکز تصویب شده است پایان دهند. تومار گفت که دولت آماده گفتگو در مورد مسائل با کشاورزان است. وزیر اتحادیه همچنین گفت که تشکل های کشاورزان برای دور دیگری از گفتگوها در 3 دسامبر دعوت شدند. پس از نزدیک به دو روز اعتراض شدید در مرزهای دهلی ، کشاورزان اجازه ورود به پایتخت ملی را داشتند.