راهپیمایی آگاهی برای ایجاد منطقه عاری از مواد مخدر در ماسوری برگزار شد. | اخبار

10 نوامبر 2020 ، 06:00 AM ISTمنبع: TOI.in

تجمع آگاهی توسط کنگره زنان موسوری و NSUI برای ایجاد یک منطقه بدون مواد مخدر برگزار شد. این تجمع به مناسبت بیست و یکمین روز بنیاد اوتاراکند برگزار شد. جوانان برای گسترش آگاهی در مورد تأثیرات بد مواد مخدر در جامعه به این تجمع پیوستند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>