راهول گاندی: BJP می تواند برچسب نماینده من را بگیرد اما نمی تواند من را از نمایندگی مردم وایاناد باز دارد | اخبار

12 آوریل 2023، ساعت 12:24 صبح ISTمنبع: ANI

رهبر کنگره، راهول گاندی و پریانکا گاندی وادرا در 11 آوریل در Wayanad کرالا یک نمایش جاده ای برگزار کردند. آنها همچنین پس از نمایش جاده ای برای مردم Wayanad سخنرانی کردند. آنها با خطاب به مردم، بر سر درگیری عدنی به دولت مرکزی حمله کردند. راهول گاندی در طول سخنرانی خود گفت: «نماینده مجلس فقط یک برچسب یا موقعیت است. BJP می تواند برچسب، موقعیت و خانه من را بگیرد یا من را به زندان بیاندازد، اما آنها نمی توانند من را از نمایندگی مردم Wayanad منع کنند. آنها فکر می کنند که با فرستادن پلیس به خانه من مرا می ترسانند. خوشحالم که خانه ام را گرفتند. ماندن در آن خانه برای من مهم نیست. من صدایم را برای مردم هند بلند خواهم کرد.»