راهول گاندی خود را فراتر از قانون می داند: آرجون میگوال در مورد درخواست راهول گاندی برای ماندن رد شد | اخبار

20 آوریل 2023، 05:18 عصر ISTمنبع: ANI

آرجون رام مگوال، وزیر امور پارلمانی اتحادیه در 20 آوریل، در مورد درخواست راهول گاندی برای توقف محکومیت در پرونده افترا که توسط دادگاه سورات رد شد، گفت که رهبر کنگره «خود را فراتر از قانون می‌داند». ما همیشه گفته‌ایم که راهول گاندی خود را فراتر از قانون می‌دانست و برخی از افراد حزب او نیز می‌پرسیدند که چرا او جایگاه ویژه‌ای ندارد؟ آرجون رام مگوال، وزیر اتحادیه، در مورد درخواست رهبر کنگره راهول گاندی که توسط دادگاه سورات رد شد، گفت.