راهول گاندی: بهارات جودو یاترا یاترای راهول گاندی روی تردمیل کنگره بود | اخبار

07 مه 2023، 12:58 عصر ISTمنبع: TOI.in

کنگره روی دستگاه تنفس مصنوعی است و آنها در تلاش هستند تا تصویری برای راهول گاندی ایجاد کنند. هیچ رهبر قدرتمندی از کشمیر تا کانیاکوماری به آنها نپیوست. رهبر BJP گفت: سونیا گاندی جی باید درک کند که هنگام بازدید از کشورهای دیگر و انتقاد از کشور خود بهارات جودو یاترا نیست.