راهول گاندی برای شرکت در اردوی آموزشی کنگره به موهت ابو می رسد | اخبار

09 مه 2023، 01:03 عصر ISTمنبع: TOI.in

راهول گاندی رهبر کنگره در اولین سفر خود به راجستان پس از بهارات جودو یاترا، به کوه ابو برای شرکت در اردوی آموزشی سارودایا سانگام حزب رسیده است. سفر راهول به این ایالت درست یک روز قبل از سفر برنامه ریزی شده نخست وزیر نارندرا مودی به راجستان انجام می شود. او با پرواز IndiGo از دهلی در Udaipur فرود آمد. او توسط آشوک گهلوت، وزیر ارشد و گوویند سینگ دوتاسارا، رئیس ایالت کنگره، مورد استقبال قرار گرفت. از اودایپور با هلیکوپتر به کوه ابو رفت. اردوی آموزشی کنگره که در ساوای نارایان دارمشالا برگزار می شود، با حضور 45 نماینده از ایالت های مختلف برگزار می شود. روز چهارشنبه به پایان می رسد. در این اردو، راهول گاندی با نمایندگان گفتگو خواهد کرد. او بعد از ظهر به دهلی باز خواهد گشت.