راننده تاکسی در پانیپات هاریانا عمداً توله سگ ها را زیر گرفت. محلی ها او را دستگیر کردند و این مجازات را صادر کردند | اخبار

09 مه 2023، ساعت 12:02 صبح ISTمنبع: TOI.in

یک راننده تاکسی که گفته می شود در حالت مستی چند توله سگ را به طور آگاهانه زیر گرفته بود، مجازاتی منحصر به فرد دریافت کرد. پلیس دو روز طول کشید تا این مرد را دستگیر کند و پس از دستگیری او، اهالی محل از پلیس خواستند او را رزرو نکنند و او را به زندان نبرند. آنها سپس با هدف اصلاح راننده تاکسی، مجازات منحصر به فردی را به او دادند، زیرا ظاهراً او نیز معتاد است. به غیر از وظایف دیگر، به او گفته شده است که به مدت سه ماه در ایستگاه راه آهن محلی به مردم آب آشامیدنی ارائه کند.