راندهاوا: “ساچین پیلوت باید موضوع فساد را در انجمن حزب مطرح می کرد”. اخبار

20 مه 2023، ساعت 04:46 عصر ISTمنبع: TOI.in

مشکلات کنگره در راجستان هنوز تمام نشده است. حزب همچنان در تلاش است تا مشکل بین CM آشوک گهلوت و ساچین پیلوت را حل کند. سوخجیندر سینگ راندهاوا، مسئول حزب راجستان، گفت که موضوع اقدام علیه فساد در دوران حکومت BJP باید در مجمع حزب مطرح می شد، اما او درست قبل از رای گیری در کارناتاکا، یاترا را حذف کرد.