رام گوپال یداو در مورد تیراندازی عتیق احمد می گوید که هرگز در UP اتفاق نیفتاده است، ایالتی که به سمت پایان دموکراسی پیش می رود | اخبار

17 آوریل 2023، ساعت 12:17 صبح ISTمنبع: ANI

رام گوپال یداو، دبیر کل حزب سامجوادی، تیراندازی با گانگستری را که عتیق احمد سیاستمدار را تبدیل کرد، به عنوان یک قتل خونسرد نامید. او همچنین گفت که چنین حادثه ای هرگز در تاریخ اوتار پرادش اتفاق نیفتاده است و این ایالت به سمت پایان دموکراسی پیش می رود.

مطالب جدید خواندنی  زمان درون نگری برای کنگره به پایان رسیده است: کاپیل سیبال در مورد شکست نظرسنجی بهار | اخبار