رامچاندر رائو رهبر BJP: تحریم افتتاح ساختمان جدید پارلمان توهین به دموکراسی است | اخبار

24 مه 2023، 09:59 صبح ISTمنبع: TOI.in

رامچاندر رائو، رهبر BJP، روز چهارشنبه کنگره را به دلیل فراخوانش برای تحریم مراسم افتتاحیه ساختمان جدید پارلمان مورد انتقاد قرار داد. کنگره نمی تواند این واقعیت را هضم کند که یک مرد عادی نخست وزیر کشور شده است. آنها مخالف تحلیف هستند زیرا نمی توانند این واقعیت را هضم کنند که یک غیرگاندی این کار را انجام می دهد. دموکراسی،» او گفت.