رامداس آتاوال ادعا می کند که BJP حتی اگر تست کف وجود داشت، دولت تشکیل می داد | اخبار

12 مه 2023، 01:05 صبح ISTمنبع: ANI

رامداس آتاواله، وزیر دولت برای عدالت اجتماعی و توانمندسازی و رئیس حزب جمهوری خواه هند (آتاواله) در 11 مه از حکم دادگاه عالی در مورد بحران سیاسی ماهاراشترا استقبال کرد. او گفت که اگر آزمون کف انجام می شد، BJP نیز به همراه 50 نماینده MLA آن دولت را تشکیل می داد. رامداس آتاواله گفت: “دیوان عالی حکم خوبی در مورد رد صلاحیت 16 MLA صادر کرد. اکنات شینده به عنوان رئیس جمهور ادامه خواهد داد و دولت ما نیز ادامه خواهد داد. زمانی که Uddhav Thaccrey استعفا داد، زمانی که او اطلاعاتی دریافت کرد که 50 MLA ما حمایت خود را حذف کرده اند. اگر آزمون کف برگزار می شد، BJP نیز به همراه 50 نماینده MLA دولت تشکیل می دادند.