رامان سینگ در مورد حمله ناکسال چاتیسگار می گوید، وزیر کشور آمیت شاه در حال ارائه تمام کمک های ممکن است | اخبار

26 آوریل 2023، 10:53 عصر ISTمنبع: ANI

رامان سینگ، رئیس سابق چاتیسگر و رهبر BJP در 26 آوریل گفت که آمیت شاه وزیر کشور در حال ارائه تمام کمک های ممکن است. رامان سینگ گفت: “این یک حادثه دلخراش است – هم برای چاتیسگر و هم برای کشور. من فکر می کنم زمان آن رسیده است که عملیات مشترک بین ایالتی و جستجو را تقویت کنیم… وزیر کشور در حال ارائه تمام کمک های ممکن است.»