راجیو چاندراسخار می گوید که جنجال مراسم تحلیف پارلمان: احزاب Oppn مصمم هستند که پیشرفت هند را کم اهمیت جلوه دهند | اخبار

25 مه 2023، 09:59 صبح ISTمنبع: TOI.in

وزیر اتحادیه راجیو چاندراسخار روز پنجشنبه گفت که فراخوان بایکوت احزاب مخالف غیرقابل توضیح است. او گفت: “این غیرقابل توضیح است که احزاب مخالف انجام می دهند. همه ما باید به ساختمان جدید پارلمان افتخار کنیم. هند اکنون در سراسر جهان جشن گرفته می شود. احزاب اپوزیسیون مصمم هستند که پیشرفت هند را کم اهمیت جلوه دهند و رونق هند را کاهش دهند.”