راجناث سینگ: مشارکت DRDO-Academia منابع جدیدی را باز می کند و به نفع کل هند است | اخبار

26 مه 2023، ساعت 12:44 صبح ISTمنبع: ANI

وزیر دفاع راجنات سینگ در 25 مه هنگام سخنرانی در کنفرانس آکادمی DRDO 2023 در پایتخت ملی گفت که مشارکت بین DRDO و آکادمی، بسیاری از منابع جدید را باز خواهد کرد که به طور کلی به نفع کشور خواهد بود. او گفت: “امروز، همانطور که مشارکت بین DRDO و Academia در حال رسیدن به اوج های جدیدی است، من مطمئن هستم که تحقیقات از طریق این مشارکت، بسیاری از منابع جدید را باز خواهد کرد که نه تنها DRDO و دانشگاه بلکه برای کشور ما به عنوان یک کل مفید خواهد بود.”