راجنات سینگ در حاشیه رویداد سازمان همکاری شانگهای با لی شانگفو وزیر دفاع چین دیدار می کند | اخبار

27 آوریل 2023، 02:55 عصر ISTمنبع: اکنون آینه

وزیر دفاع اتحادیه راجنات سینگ و همتای چینی وی لی شانگفو احتمالا عصر امروز در حاشیه نشست آتی سازمان همکاری شانگهای (SCO) با یکدیگر دیدار خواهند کرد. نشست وزیران دفاع امروز عصر برنامه ریزی شده است، پس از آن که ارتش هند و ارتش آزادیبخش خلق چین (PLA) هجدهمین دور مذاکرات نظامی را در روز یکشنبه برای کاهش تنش در امتداد خط کنترل واقعی (LAC) در شرق لاداخ برگزار کردند.