راجستان: پدر دختر 7 ساله خود را به قیمت 4.50 میلیون روپیه در دهلپور می فروشد | اخبار

24 مه 2023، 07:56 صبح ISTمنبع: ANI

یک دختر هفت ساله به قیمت 4.5 میلیون روپیه در روستای ویرجاپورا در منطقه Maniya PS خریداری شد و با مردی 28 تا 30 ساله ازدواج کرد. خانواده خریدار دختر دستگیر شدند و در بازجویی اعتراف کردند که دختر را به مبلغ 4.50 میلیون روپیه از پدرش خریده اند. “اطلاعات دریافت شد که دختری 7 ساله به قیمت 4.5 میلیون روپیه در روستای ویرجاپورا در منطقه Maniya PS خریداری شده است و او با مردی 28 تا 30 ساله ازدواج کرده است. در جریان بازجویی پلیس، اعضای خانواده اعتراف کردند که این دختر به مبلغ 4.50 میلیون روپیه از پدرش خریداری شده و با مردی 28 تا 30 ساله ازدواج کرده است.