راجستان: نخست وزیر مودی می گوید: نیروهای مسلح هند می توانند در هر مکان و هر زمان به بهشت ​​های تروریست ها حمله کنند اخبار

14 نوامبر 2020 ، 05:01 PM ISTمنبع: ANI

نخست وزیر نارندرا مودی وارد جیزالمر راجستان شد تا از دیوالی با سربازان در لونگ والا در بخش غربی تجلیل کند. نخست وزیر هنگام خطاب به سربازان گفت که اگر کسی چشم شیطانی به هند بیندازد ، ارتش هند به طور شایسته ای مقابله به مثل خواهد کرد. “اگر کسی چشم بدی به ما بیندازد ، سربازان ما به طرز شایسته ای تلافی می کنند. این اعتبار ارتش هند در جهان را ثابت می کند. امروز ارتش این کشور با سایر کشور های بزرگ درگیر تمرین های نظامی است. ما درگیر مشارکت های استراتژیک برای مبارزه با تروریسم هستیم. نیروهای مسلح هند نشان داده اند که می توانند در هر مکان و هر زمان به بهشت ​​های تروریست ها حمله کنند. “