راجستان: مهاجران هندو پاکستانی در اعتراض به اخراج خود از سرزمین های دولتی در جیسالمر اعتراض کردند | اخبار

18 مه 2023، ساعت 12:58 صبح ISTمنبع: ANI

مهاجران هندو پاکستان در 17 مه علیه اخراج خود از زمین های دولتی اعتراض کردند. چندین جرثقیل JCB اردوگاه های مهاجران را در این منطقه در 16 مه تخریب کردند. تخریب با حضور نیروی پلیس برای جلوگیری از حوادث ناگوار انجام شد. به گفته مردم محلی، این مهاجران هندو پناهندگان پاکستان هستند و در پاکستان مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند. یکی از مردم محلی گفت: «باید جایی برای ماندن به آنها اختصاص داد. آنها باید عدالت را رعایت کنند. به دلایل انسانی، باید به آنها مکان مناسبی برای اقامت داده شود.»