رئیس WFI توسط حزب حاکم حمایت می شود، ادیر رانجان چاودری | اخبار

01 ژوئن 2023، ساعت 12:54 صبح ISTمنبع: ANI

آدیر رانجان چاودوری، رهبر کنگره و عضو پارلمان در 31 مه به بیانیه مدال «کشتی گیران» رئیس WFI و نماینده BJP بریبوشان شاران سینگ انتقاد کرد. او در حالی که با ANI در کلکته صحبت می کرد، ادعا کرد که بریبوشان شاران سینگ توسط حزب حاکم و نخست وزیر مودی حمایت می شود و به دختران و مادران کشور اهمیتی نمی دهد. دولت، حزب حاکم و نخست وزیر مودی. آنها به استثمار جنسی که با مادران و خواهران ما انجام داده اند اهمیتی نمی دهند. خواهران و دختران ما با نشان دادن قدرت خود در صحنه جهانی باعث افتخار کشور ما می شوند… امروز که آن دختران به دلیل توهین دست به جنجال زدند، با قرار گرفتن در کنار توهین کنندگان و پاره پاره شدن همه شکایت ها، به دختران ما توهین می کنند.