رئیس WFI بریج بوشان شاران سینگ برای دیدار با قدیسین به آیودیا UP می رسد | اخبار

02 ژوئن 2023، 01:00 صبح ISTمنبع: ANI

رئیس فدراسیون کشتی هند، بریج بوشان شاران سینگ، در 01 ژوئن به آیودیا اوتار پرادش رسید تا با مقدسین دیدار کند. رئیس WFI نیز در بازدید خود صحبت کرد و از مردم خواست از این مکان لذت ببرند. رئیس WFI در حال حاضر با اتهام آزار و اذیت زنان کشتی گیر از جمله یک خردسال مواجه است که ورزشکاران خواهان اجرای عدالت هستند. چند کشتی گیر سرشناس نیز پس از اولتیماتوم برای زیر آب بردن مدال های خود در رودخانه گانگا، اعتراض خود را به سطح دیگری رساندند.