رئیس LS ، نمایندگان مجلس عملاً در 206مین جلسه شورای حاکمیت IPU شرکت می کنند | اخبار

نوامبر 01 ، 2020 ، 11:39 PM ISTمنبع: ANI

سخنگوی لوک سبها ، اوم بیرلا و نمایندگان مجلس عملاً در 206مین جلسه شورای حکومتی اتحادیه بین پارلمانی (IPU) در تاریخ 01 نوامبر شرکت کردند. 206مین جلسه شورای حاکم بر IPU از 1 تا 4 نوامبر در حال برگزاری است. جلسه مجازی به دلیل COVID-19 در ساختمان پیوست پارلمان برگزار می شود.

مطالب جدید خواندنی  وکیل محینی پریا: دولت کار را پیچیده می کند: وکیل مدافع محینی پریا در مورد قانون رحم جایگزین | اخبار