رئیس LS ، نمایندگان مجلس عملاً در 206مین جلسه شورای حاکمیت IPU شرکت می کنند | اخبار

نوامبر 01 ، 2020 ، 11:39 PM ISTمنبع: ANI

سخنگوی لوک سبها ، اوم بیرلا و نمایندگان مجلس عملاً در 206مین جلسه شورای حکومتی اتحادیه بین پارلمانی (IPU) در تاریخ 01 نوامبر شرکت کردند. 206مین جلسه شورای حاکم بر IPU از 1 تا 4 نوامبر در حال برگزاری است. جلسه مجازی به دلیل COVID-19 در ساختمان پیوست پارلمان برگزار می شود.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>