رئیس کنگره، مالیکارجون خارگ، پی سی را به دنبال روند پیشرو حزب در نظرسنجی کتاکا نگه می دارد | اخبار

13 مه 2023، 09:55 عصر ISTمنبع: ANI

به دنبال روند پیروزی کنگره در روند نظرسنجی مجمع کارناتاکا، مالیکارجون خارگ، رئیس حزب در 13 مه کنفرانس مطبوعاتی در بنگالورو برگزار کرد. او از مردم ایالت به خاطر ایمانشان تشکر کرد. وی همچنین از راهول گاندی، پریانکا گاندی و سونیا گاندی به دلیل تأثیر آنها در مبارزات انتخاباتی تشکر کرد. او در توضیحی به رسانه ها گفت: «از مردم کارناتاکا به خاطر دادن اختیار بزرگ به کنگره تشکر می کنم. ما اعتقاد آنها به خود را حفظ خواهیم کرد. همه طرح های رفاهی را که در مانیفست خود اعلام کرده ایم اجرا می کنیم. من از راهول گاندی، پریانکا گاندی و به خصوص سونیا گاندی تشکر می کنم که حتی زمانی که حالش خوب نبود، مبارزات انتخاباتی کرد.