رئیس جمهور دروپادی مورمو در یک سفر سه روزه وارد اودیشا شد | اخبار

04 مه 2023، 01:56 عصر ISTمنبع: TOI.in

رئیس جمهور دروپادی مورمو روز پنجشنبه در یک بازدید رسمی سه روزه وارد منطقه مایوربانج اودیشا شد. رئیس جمهور از فرودگاه کالایکوندا در بنگال غربی در فرودگاه بادام پاهار در منطقه مایوربانج فرود آمد و در آنجا توسط گانشی لال فرماندار اودیشا، بیشوسوار تودو وزیر اتحادیه و پرافولا مالیک وزیر ایالت مورد استقبال قرار گرفت. به زودی پس از فرود در سکوی هلیکوپتر، مورمو از روستای پاهادپور خانوادش دیدن کرد و در آنجا گلدسته ای بر مجسمه شوهرش شیام چاران مورمو فقید گذاشت.