رئیس باغشور دهم: اگر هندوها می‌خواهند امن و متحد باشند، باید برای “رشترا هندو” کار کنند | اخبار

09 مه 2023، ساعت 12:54 صبح ISTمنبع: ANI

رئیس Bageshwar Dham، دیرندرا کریشنا شاستری، کنفرانس مطبوعاتی در Thane، ماهاراشترا در 8 مه برگزار کرد. او در حین تعامل با رسانه ها، گفت: “هند در شرف معرفی به عنوان “راشترای هندو” است. من چنین اظهاراتی را برای مشهور شدن یا درگیر شدن در هیچ جنجالی نمی کنم. ما فقط به هندوهای کشور، تصمیم چاتراپاتی شیواجی ماهاراج را در مورد تشکیل “رشترا هندو” یادآوری می کنیم. اگر هندوها می خواهند امن و متحد باشند، پس باید برای «هندو راشترا» کار کنند.