رئیس ارتش هند با درجه افتخاری “ژنرال ارتش نپال” اعطا شد | اخبار

نوامبر 05 ، 2020 ، 11:04 PM ISTمنبع: ANI

ژنرال مانوج موکوند ناراوانا ، رئیس ارتش هند ، در تاریخ 05 نوامبر ، توسط رئیس جمهور نپال ، توسط رئیس جمهور نپال ، درجه افتخاری “ژنرال ارتش نپال” اعطا شد. همچنین در هنگام کار ، شمشیر و طومار به وی اعطا شد. این سنت دیرینه نشان دهنده روابط قوی بین هر دو کشور است.