ذخیره سازی سرد واکسن Covid یک چالش بزرگ است: وزارت بهداشت | اخبار

17 نوامبر 2020 ، 09:04 PM ISTمنبع: آینه حالا

وزارت بهداشت گفت که سردخانه واکسن هایی که باید در دمای 70- نگهداری شوند ، به دلیل کمبود ذخیره زنجیره سرد ، یک چالش بزرگ برای هند است. علاوه بر این ، مقیاس سازی واکسن ها یک چالش است ، وزارت بهداشت در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت. سخنگوی وزارت بهداشت می گوید: این مرکز در تلاش برای حل مشکل ذخیره سازی است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>