دی.کی اخبار

13 مه 2023، 09:57 عصر ISTمنبع: ANI

از آنجایی که کنگره برای کسب اکثریت راحت در نظرسنجی مجمع کارناتاکا آماده است، دی.کی. نیروهای امنیتی شدید با توجه به جمعیت عظیم مستقر شدند.