دیپاک پراکاش می گوید: «از زمانی که دولت هیمانت سورن در جارکند آمده است، موارد جهاد عشقی افزایش یافته است. اخبار

01 ژوئن 2023، ساعت 12:46 صبح ISTمنبع: ANI

دیپاک پراکاش، رئیس ایالت بی‌جی‌پی، دیپاک پراکاش، رئیس‌جمهور ایالت جارکند، در 31 مه، در سخنانی درباره جهاد عشقی ادعایی با یک مدل بمبئی، با بیان اینکه از زمان روی کار آمدن دولت همنت سورن در جارکند، موارد جهاد عشقی افزایش یافته است، از دولت حاکم جارکند انتقاد کرد. از زمان روی کار آمدن دولت همنت سورن در جارکند، موارد جهاد عشقی افزایش یافته است. نیت دولت برای حل این مشکلات درست نیست. کسانی که توطئه گران تجاوز هستند و کسانی که آن حوادث را اجرا می کنند، رابطه آنها با رهبران Jharkhand Mukti Morcha، RJD و کنگره است. مردم کشور تصمیم درست را در زمان مناسب خواهند گرفت و تلاش خواهند کرد تا این احزاب را به میدان بیاورند.»