دیوان عالی از همه ایالت ها می خواهد که سیاست های بهداشت قاعدگی خود را به مرکز | اخبار

11 آوریل 2023، 01:02 صبح ISTمنبع: ANI

دادگاه عالی در 10 آوریل از همه دولت های ایالتی خواست تا سیاست های بهداشت قاعدگی خود را ظرف مدت چهار هفته به مرکز ارسال کنند. دادگاه همچنین از مرکز خواست تا همه ایالت ها را درگیر کند تا سیاست ملی یکسانی در رابطه با نوار بهداشتی برای دختران مدرسه ای اجرا شود. دادگاهی به ریاست رئیس دادگستری هند دی.ای. چاندراچود در حال استماع درخواستی بود که به دنبال صدور دستورالعملی به دولت ها برای ارائه نوار بهداشتی رایگان برای دخترانی که در کلاس های 6 تا 12 تحصیل می کنند، بود. وکیل مدافع وارون تاکور گفت: دولت اتحادیه در سه ماه.