دیوالی 2020: PM مودی شیرینی بین جوانان در Jaisalmer توزیع می کند | اخبار

14 نوامبر 2020 ، 07:18 PM ISTمنبع: ANI

به مناسبت دیوالی ، نخست وزیر نارندرا مودی در سفر خود به جیزالمر شیرینی بین جوانان پخش کرد. نخست وزیر نارندرا مودی وارد جیزالمر راجستان شد تا دیوالی را با سربازان جشن بگیرد. نخست وزیر از زمان به قدرت رسیدن روز فرخنده را با سربازان جشن می گرفت.