دیوالی 2020: نگاهی به چگونگی جشن نخست وزیر نارندرا مودی پنج سال گذشته خود | اخبار

15 نوامبر 2020 ، 07:30 AM ISTمنبع: TOI.in

نخست وزیر نارندرا مودی گوشه ای نرم برای نیروهای مسلح و امنیتی ما دارد و در جشنواره دیوالی مورد توجه قرار می گیرد. PM Modi هر سال در طی دیوالی بازدید و تعامل با جوانهای پرانتزی ما را به عنوان یک نکته مهم معرفی می کند. در اینجا نگاهی می اندازیم به آنچه مودی در طی پنج سال گذشته در طی دیوالی انجام داده و گفته است.