دیوالی 2020: نخست وزیر نارندرا مودی جشنواره چراغ ها را با جاوا در جیسالمر جشن می گیرد | اخبار

14 نوامبر 2020 ، 01:13 PM ISTمنبع: TOI.in

نخست وزیر نارندرا مودی ، دیوالی 2020 را با حضور در جیسالمر راجستان جشن گرفت. نخست وزیر مودی همچنین در پست لونگ والا به jawans پرداخت. نخست وزیر مودی گفت ، “من در برابر خانواده های سربازان تعظیم می کنم. در سال 2014 ، من جشن دیوالی را در سیاچن جشن گرفتم. بسیاری از مردم تعجب کردند. اما شما من را می شناسید ، من همیشه در طول جشنواره ها در کنار مردم خودم هستم. و من حتی امسال نیز با این سنت ادامه داده ام. شما ممکن است در کوههای پوشیده از برف یا در صحراها باشید ، دیوالی من فقط وقتی که در میان شما بیایم کامل است. وقتی به شادی صورتهای شما نگاه می کنم خوشبختی من دو چندان می شود. ‘