دیوالی 2020: مردم محلی نقش “Narakasura” را در پاناجی می سوزانند | اخبار

14 نوامبر 2020 ، 04:01 PM ISTمنبع: ANI

چهره “Narakasura” در پاناجی قبل از جشن دیوالی سوخته شد. این نمونه به عنوان بخشی از ناراکا چاتورداشی که به عنوان “Choti Diwali” نیز شناخته می شود سوخته شد. این جشن به عنوان بخشی از آیین صبح زود برگزار می شود و جشن ها به دنبال آن برگزار می شوند. مردم محلی حدود 15 روز در آماده سازی مصور طول کشیدند و در همان زمان از تمام دستورالعمل های COVID پیروی کردند. یکی از محلی ها گفت ، “هر ساله صدها نفر در اینجا جمع می شوند اما این بار تعداد کمتری از مردم آمده اند. SOP های دولتی با کمال دقت دنبال می شوند. ”