دیوالی 2020: غرق شدن مشاغل در پاتنا ، کوتایام در فصل جشن | اخبار

14 نوامبر 2020 ، 05:22 PM ISTمنبع: ANI

در حالی که این کشور امروز دیوالی را جشن می گیرد ، بازارها در پاتنا و کوتایام ظاهری خالی از سکنه داشتند. مردم به دلیل ترس COVID از بازار پرهیز می کنند. مغازه داران از افت در تجارت در فصل جشن نیز شکایت داشتند. یکی از مغازه داران گفت: “از آنجا که مردم از ترس COVID خارج نمی شوند ، فروش به 30-40٪ کاهش یافته است.”