دیدار رهبران کنگره با راهول گاندی در مورد وضعیت مانیپور، درخواست بازدید دولتی | اخبار

17 مه 2023، 01:13 صبح ISTمنبع: ANI

در بحبوحه تنش های مداوم در مانیپور، رهبران برجسته کنگره در 16 مه با راهول گاندی در محل اقامت مادرش سونیا گاندی ملاقات کردند. باکتا چاران داس در حین خروج پس از جلسه در مورد جلسه صحبت کرد. او گفت که ما برای دیدار با راهول گاندی آمده ایم و از او برای دیدار دولتی درخواست کرده ایم. از او تقاضای دیدار دولتی داریم. گفت هر چه بپرسی زیارت می کنم. پیش از این نیز خواستار حکومت رئیس جمهور در ایالت شده بودیم. در کمپ ها عملیات امدادی انجام نمی شود.