دکتر لوکش مونی، کشیش جین آچاریا می گوید: افتتاح پارلمان جدید: روز و لحظه تاریخی برای کشور | اخبار

28 مه 2023، ساعت 11:00 صبح ISTمنبع: TOI.in

کشیش جین آچاریا دکتر لوکش مونی روز یکشنبه گفت که افتتاح ساختمان جدید پارلمان یک روز تاریخی برای هند است. کشیش جین که بخشی از یک جلسه دعای چند دینی بود که در مراسم افتتاحیه برگزار شد، گفت: “این روز تاریخی برای کل ملت است. ما شاهد لحظه ای تاریخی بودیم که امروز “دارما دند” در مجلس جدید نصب شد.” . نخست وزیر نارندرا مودی روز یکشنبه «سنگول» مقدس را در لوک سبها نصب کرد و ساختمان جدید پارلمان را افتتاح کرد.

مطالب جدید خواندنی  کاپیل سیبال: اگر می‌خواهیم هند را در امان نگه داریم باید طبق قانون و دستور عمل کنیم: کاپیل سیبال | اخبار