دو دختر خردسال از PoK از طریق نقطه LoC به کشور خود بازگشتند | اخبار

دسامبر 07 ، 2020 ، 09:08 PM ISTمنبع: ANI

دو دختر از کشمیر (PoK) اشغال شده از پاکستان ، که در تاریخ 6 دسامبر ناخواسته در پونچ به طرف هند عبور کرده بودند ، در 07 دسامبر از گذرگاه چکان دا باغ به کشور خود بازگردانده شدند. یکی از دختران ، لایبا زبیر گفت: “ما خود را از دست دادیم راه و وارد قلمرو هند شد. ما می ترسیدیم که پرسنل ارتش ما را مورد ضرب و شتم قرار دهند اما آنها رفتار بسیار خوبی با ما داشتند. فکر کرده بودیم که آنها اجازه نمی دهند که برگردیم اما امروز ما را به خانه می فرستند. مردم اینجا بسیار خوب هستند. ”